Vil kommunestyret gi grønt lys for 142 hytter på Teinvassåsen?

Torsdag blir det sluttbehandling av Reguleringsplanen for Teinvassåsen hytteområde.