Dys­tert for Sør-Aurdal – Det kan bli mørklagde ga­ter, og dei eld­re kan bli liggande i sine bleier

Råd­mann Haa­kon Boie Lud­vig­sen gjen­tok sine for­slag til øko­no­mis­ke inn­stram­min­gar frå bud­sjett­kon­fe­ran­sen un­der for­mann­skaps­mø­tet den­ne veka.