Valdres Høyre: - Høyre vil stå hardt på for at kraftinntektene skal forbli på kommunale hender

Innlandet Høyre og Høyre i Valdres vil ikke finne seg i at skatteinntektene på vannkraft forsvinner ut av vertskommunen.