Gardssalg til 7,5 millioner i Sør-Aurdal: Kjø­per gar­den Heia og får til­la­tel­se til å skille fra Slaen se­ter

For­mann­ska­pet i Sør-Aurdal har ak­sep­tert en søk­nad om å skille en halv­del av set­ra Slaen fra gards­ei­en­dom­men Heia i Beg­na­da­len.