Ap-nei til avhending av grendehus

Det kostar Sør-Aurdal kommune 80.000-85.000 kroner i året å eige og drifte grendehuset på Leirskogen.