Sør-Aurdal og Nord-Aurdal er samstemte: Garanterer for rettstvist mot Hugaas AS

Sør-Aurdal kommunestyre vedtok torsdag å garantere for utgiftene til ein rettstvist mot entreprenørfirmaet Hugaas AS.