Slagkraftig formannskap i Sør-Aurdal Overvekt av menn og representantar frå søndre Sør-Aurdal

Det nye for­mann­ska­pet i Sør-Aurdal blir slag­kraf­tig, med to ster­ke kvin­ne­le­ge ak­tø­rar, Ma­rit Hougs­rud (Sp) og Tri­ne Adde Hansebakken (Ap) i sin mid­te.