Får 1,5 millionar ekstra i 2019 til trafikksikringstiltak i Bagn sentrum

Kommunestyret i Sør-Aurdal har gjennom ei budsjettjustering tilleggsløyvd pengar til trafikksikringstiltak.