Op­nin­ga av stor­sto­va i Sør-Aurdal med Staut-kon­sert: 400 bil­let­tar for­svann på un­der to ti­mar

Bil­let­ta­ne til op­nin­ga av Sør-Aurdalshallen går unna som varmt kvei­te­brød. 18. ja­nu­ar bra­kar det laus med stor kul­tur­mønst­ring og Staut-kon­sert.