Ja til Fødnes og Ryføss

Artikkelen er over 2 år gammel

– Stadnamnnemndene i Valdres har fått gjennomslag for ei rekkje regionale stadnamnprinsipp. Former som føss, strønd, hødn, bakkadn og slettudn er i ferd med å bli godkjende som normerte former.