Ny farse på Solabu: Når du skal gifte deg og går i feil festlokale, blir det forviklingar

Teatergruppa i So­la­bu ung­doms­lag ønskjer å gjen­ta fjor­å­rets suk­sess.