Fleire ulykker, og fleire blir skadde i trafikken

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at talet på drepne i trafikken går ned, men antal ulykker går opp.