Tredobling av trafikkdrepte

17 omkom i september-trafikken. Det er mer enn en tredobling i forhold til samme måned i fjor.