Espen fra Naturoppsynet: – Det er sannsynlig at vi får besøk av streifende ulv også i framtiden

– Ulven var nok klar over at den ble jaget, sier Espen Marker i Statens Naturoppsyn dagen etter at en ung hannulv ble felt ved Sokna.