Kjærligheta lok­ka henne til­ba­ke til He­da­len – nå sit­ter hun sam­men med Erna i Høyres sen­tral­sty­re

Hver­da­gen er skik­ke­lig tra­vel for Magn­hild Hu­se­by Bol­stad (30).