Ho kunne fyrste dag på jobb lese at arbeidsplassen skal leggast ned

Fyrste dag på jobb vart litt spesiell for den nye dommarfullmektigen ved Valdres tingrett.