Viktige saker i lokalvalet: Funksjonshemma, miljø, kultur og Vika

Avisa Valdres spurde fire tilfeldige folk på Skiferplassen om kva dei tenkjer før kommunevalet.