14.266 valdrisar kan stemme

14.266 vald­ri­sar kan stem­me ved val­et til haus­ten, vi­ser tal frå Sta­tis­tisk sent­ral­byrå.