Har sendt kla­ge til Fyl­kes­man­nen

Bygdeinitiativet for restasfaltering av fylkesveg 293 i Valdres har sendt klage til Fylkesmannen.