Jan B. Paulsen har starta asfaltlegging på fv. 293 i Vang med asfalt frå trillebår

Artikkelen er over 1 år gammel

Veg­for­kjem­par Jan B. Paul­sen gir ik­kje opp kra­vet om å få rest­as­fal­tert 3,4 ki­lo­me­ter av fylkesveg 293 mellom Bakken og Dalsbrue i Vang.