Må vente litt til på E16 Øye-Eidsbru

Utolmodige bilistar må vente litt til før dei kan ta i bruk vegsterkninga Øye-Eidsbru og rulle gjennom den nye Rødølstunnelen.