Som drønnet på eit fly: Fjellnut har rasa ut i Vang

Det er truleg den eine av dei to fjellnutane som blir kalla «Bukonokyrkjudn» som har rasa ut i Vang.