Betong blir til gull hos Ryfoss Betong AS

Store vegprosjekt har gitt Ryfoss Betong AS store inntekter dei siste to åra.