Vang med høgast utdanningsnivå i Valdres

Vang er den kommunen i Valdres som har ei befolkning med realtivt sett høgast utdanningsnivå.