Provosert over at grusveg skal forbli grusveg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vegforkjemper Jan B. Paulsen er provosert over et svarbrev fra leder i samferdselskomiteen i Oppland, Anne. E. Thoresen. Komitélederen fraråder legging av asfalt på en gjenstående grusstrekning.