Valdres Sparebank med resultat på 14,5 millionar

Valdres Sparebank oppnådde eit resultat før skatt på 14,5 millionar kroner i 2018. Det viser nyleg framlagte rekneskapstal for fjoråret.