I 2018 kjørte bilane i Valdres 5.382 turar rundt ekvator

Biltrafikken aukar frå år til år. Det gjer også samla kjørelengde