Magnhild Meltveit Kleppa: Ville følgje opp Nasjonal transportplan i Valdres

- Eit av regjeringa sine viktigaste prosjekt var å få gjennomført Nasjonal transportplan. Eg kjende eit stort ansvar for å følgje opp.