As­falt lagt på ve­gen opp mot Rein­li

Vegarbeidet på vegen opp mot Reinli har no kome eit godt stykke vidare.