Tonsåsen lyst ut på anbud

Artikkelen er over 2 år gammel

Mellom Skardtjednet i Etnedal og Bjørgo skal det til sammen bygges om lag 11 kilometer ny veg.