Kommunen har vedtake eit byggje- og deleforbod på Vaset: – Vi vil vere restriktive når det kjem til nye tiltak

Vestre Slidre kommune har vedtake eit toårig byggje- og deleforbod i område regulert til næringsformål på Vaset, som trer i kraft umiddelbart.