Byg­nings­vern­råd­gje­va­ren pro­tes­te­rer: E16-ut­byg­ging vil føre til stort inn­grep på his­to­risk hage og gam­mal, flott ei­ge­dom

Byg­nings­vern­råd­gje­va­ren for Vald­res krev at Sta­tens veg­ve­sen vur­de­rer den plan­lag­de veg­tra­s­een for­bi Midt­re Løkji i Lo­men på nytt.