Fire el­gar gjekk gjen­nom isen på Høvsfjorden: Brann­menn hen­ta dei opp for å hind­re for­urei­ning

Søn­dag 1. de­sem­ber bra­sa tre el­gar gjen­nom isen på Høvsfjorden, fjor­den som ligg midt på gren­sa mel­lom Vest­re og Øyst­re Slidre.