Vurderer VA-leidning ved Ålfjell

Artikkelen er over 3 år gammel

Vestre Slidre kommune ser på ulike måtar å finansiere hovudleidning for vatn og avløp til store hytteområde.