500 års gards­his­to­rie mel­lom bok­per­mar: Prakt­verk om Fær­den gard i Vest­re Slidre

Brør­ne Olav Fær­den Wangensten og Mads Jør­gen Wan­gen­sten har skri­ve gards- og slekts­his­to­ria til Fær­den gard i Vest­re Slidre