GPS-en styrer dei på den smale veg: Vogn­tog og hyt­te­tra­fikk tek kvelartak på Vestringsbygda

Kvar einaste dag i året, døgnet rundt, dundrar det lastebilar og hyttetrafikk på smale vegar gjennom Vestringsbygda.