Rettshjelpsdugnaden for lengeværende asylbarn har startet underskriftskampanje.

VANG: Helsesøster i Vang, Tone Lajord, forteller at det ikke blir rettssak for Dorna og hennes familie før etter jul.

Det tar tid å få klarlagt identitet og gå gjennom saken grundig.

Underskrifter

I mellomtiden har Støttegruppa for Dorna og hennes familie samlet inn mye over tusen underskrifter.

I oppropet ber de om at familien må få permanent opphold i Norge. Støttegruppa har skrevet flere brev til Statsministerens kontor, der de ber om et møte for å få overlevert underskriftene.

Ønsker presse

– Vi håper at vi får en dato for overlevering om ikke lenge, sier Tone Lajord.

Hun håper da at pressen vil følge opp saken.– Det er så urettferdig at Norge ikke følger opp barnekonvensjonen om barns rettigheter. Vi bør kunne gi de aktuelle barna fri rettshjelp i Norge, sier Tone Lajord.

Stand på Rakfisken

Under rakfiskfestivalen på Fagernes vil støttegruppa lokalt ha en egen stand for å samle inn penger til gratis rettshjelp for lengeværende asylsøkerbarn i Norge. De håper å få med seg Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Noas og LO. Alle jobber for å få til en politisk endring, slik at lengeværende asylsøkerbarn få gratis rettshjelp.

Lever som normalt

Når det gjelder Dorna og hennes familie i Vang, så lever de så normalt som det er mulig, gitt den vanskelige livssituasjonen de har havnet i.

–De er veldig tapre. Jeg er ydmyk over å se hvor høyt de holder hodet hevet, gitt presset de har hengende over seg. Ekteparet arbeider ikke. Men folk rundt er flinke til å sysselsette dem med malearbeid, potetplukking, husvask og far er glad i å fiske. Dorna er på skolen og aktiv med fotball og i kulturskolen, forteller Tone Lajord.

Tett kontakt

Hun forteller at støttegruppa har nær kontakt med familien, og folk stikker innom familien for å se til at de har det bra.

Støtten betyr masse

– Det betyr mye for familien å vite at de ikke er aleine, at de har folk rundt seg som de kan kontakte dersom de trenger oss, sier helsesøsteren og leder i støttegruppa for Dorna og familien.