Oppfriskingskurs startar i januar: Lær nynorsk på ein, to, tre

Måndag 13. januar og fire kveldar framover held Aud Søyland kurs i nynorsk for dei som måtte ha lyst til å friske opp att nynorskkunnskapane sine. Kurset blir halde på Nord-Aurdal barneskole.