ØYSTRE SLIDRE: De aktuelle trinnene er 2. og 6. trinn ved Rogne, 6. trinn ved Lidar og 9. trinn ved ØSUS.

Elevene i disse klassene skal ikke møte på skolen resten av uka, samt testes med hurtigtest flere ganger utover uka.

Også søsken til elever i de rammede klassene skal holdes hjemme fra skole/barnehage ut uka.

Fra onsdag driftes skolene i kommunen på gult nivå.

Nesten 30 smitta i november

Sør-Aurdal begynner å nærme seg like mange smittetilfeller som Nord-Aurdal de siste to ukene, i hvert fall ifølge tall fra MSIS. Det er påvist 26 smittetilfeller i kommunen siden 4. november.

En del smitte i skolen i Vestre

Vestre Slidre har fått påvist 15 smittetilfeller de to siste ukene. På kommunens hjemmesider opplyses det om at ni av smittetilfellene er hos elever i skolen.

Trafikklysmodellen i barneskolen (1.-7. klasse)

Grønt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og normalt reinhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  – Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag.

Gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og forsterket reinhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming).
  – Hele klasser regnes som en kohort.
  – To kohorter kan samarbeide utendørs.
  – Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
  – Avstand mellom ansatte (minst en meter i alle situasjoner).
  – Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser.
  – Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO.
  – Unngå trengsel og store samlinger.
  – Tilstrebe å ha egne områder i skolegarden for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og forsterket reinhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming).
  – Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres).
  – To kohorter kan samarbeide utendørs.
  – Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
  – Avstand mellom ansatte (minst en meter i alle situasjoner).
  – Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.
  – Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort.
  – Unngå trengsel og store samlinger.
  – Samme kohorter på SFO som i skolen.
  – Ha egne områder i skolegarden for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Trafikklysmodellen i ungdomsskolen (8.-10. klasse)

Grønt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt reinhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming.
  – Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag.

Gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket reinhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  – Hele klasser regnes som en kohort
  – To kohorter kan samarbeide utendørs.
  – Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  – Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  – Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  – Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt
  – Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket reinhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  – Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  – To kohorter kan samarbeide utendørs
  – Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  – Unngå trengsel og store samlinger
  – Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  – Kohortene bør ha faste klasserom, ansatte bør komme til klasserommet
  – Tilstreb avstand (minst én meter) mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  – Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
  – Delvis digital undervisning