Gå til sidens hovedinnhold

Nytt smittetilfelle i Øystre Slidre – seks elever trolig smittet

Tirsdag kveld testet en elev ved Øystre Slidre ungdomsskole (ØSUS) positivt for korona. Det er nå smitta elever ved Rogne skule, Lidar skule og ungdomsskolen.

ØYSTRE SLIDRE: De aktuelle trinnene er 2. og 6. trinn ved Rogne, 6. trinn ved Lidar og 9. trinn ved ØSUS.

Elevene i disse klassene skal ikke møte på skolen resten av uka, samt testes med hurtigtest flere ganger utover uka.

Også søsken til elever i de rammede klassene skal holdes hjemme fra skole/barnehage ut uka.

Fra onsdag driftes skolene i kommunen på gult nivå.

Nesten 30 smitta i november

Sør-Aurdal begynner å nærme seg like mange smittetilfeller som Nord-Aurdal de siste to ukene, i hvert fall ifølge tall fra MSIS. Det er påvist 26 smittetilfeller i kommunen siden 4. november.

En del smitte i skolen i Vestre

Vestre Slidre har fått påvist 15 smittetilfeller de to siste ukene. På kommunens hjemmesider opplyses det om at ni av smittetilfellene er hos elever i skolen.

Trafikklysmodellen i barneskolen (1.-7. klasse)

Grønt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og normalt reinhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  – Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag.

Gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og forsterket reinhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming).
  – Hele klasser regnes som en kohort.
  – To kohorter kan samarbeide utendørs.
  – Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
  – Avstand mellom ansatte (minst en meter i alle situasjoner).
  – Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser.
  – Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO.
  – Unngå trengsel og store samlinger.
  – Tilstrebe å ha egne områder i skolegarden for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og forsterket reinhold.
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming).
  – Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres).
  – To kohorter kan samarbeide utendørs.
  – Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
  – Avstand mellom ansatte (minst en meter i alle situasjoner).
  – Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.
  – Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort.
  – Unngå trengsel og store samlinger.
  – Samme kohorter på SFO som i skolen.
  – Ha egne områder i skolegarden for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Trafikklysmodellen i ungdomsskolen (8.-10. klasse)

Grønt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt reinhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming.
  – Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag.

Gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket reinhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  – Hele klasser regnes som en kohort
  – To kohorter kan samarbeide utendørs.
  – Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  – Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  – Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  – Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt
  – Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket reinhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  – Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  – To kohorter kan samarbeide utendørs
  – Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  – Unngå trengsel og store samlinger
  – Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  – Kohortene bør ha faste klasserom, ansatte bør komme til klasserommet
  – Tilstreb avstand (minst én meter) mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  – Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
  – Delvis digital undervisning

Kommentarer til denne saken