Glede over forslag om avgiftskutt på alkohol frå små bryggeri

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter fleire års lobbyverksemd, har dei småe handverksbryggeria nådd fram med ynsket om reduserte alkoholavgifter. Forlag om ei forskriftsendring er no send ut på høyring.