Ole Kristian og John Robert vil hjelpe idrettslag med konkret økonomisk bistand – ser for seg 10–15 nye arbeidsplasser på kort sikt

Idrett i fokus FLI er et nystartet callsenter som er i ferd med å etablere seg på Fagernes. Målgruppa er små foreninger og lag, og bak firmaet står valdrisene Ole Kristian Lunde Johansen og John Robert Nordsveen.