Han avslutter med å stille spørsmål hva vi kan gjøre og hva Valdres kan gjøre for å unngå mer naturødeleggelse. Men nevner at vi kanskje må akseptere en vindmøllepark også i Valdres som bidrag til å nå det internasjonalt fastsette klimamålet for å redde kloden. Og lister opp noen konkrete forslag til hva vi kan bidra med selv, slik som jordvarme, biobrensel og solcelleanlegg.

Les også

«Akkurat som den norske staten sender kraft ut av landet, sender Valdres kraft ut av distriktet»

Min kommentar handler først og fremst om å satse på energisparing som mangler i hans resonnement. Vindkraft lar jeg være å kommentere, annet enn at vi kan slippe det hvis vi satser målrettet på økonomisering av energibruken vår.

Det er et uendelig antall artikler om enøk. En del er motstridende og gjør det vanskelig å komme med noe fasit. Men når jeg finner en artikkel fra NVE publisert 16. mars 21, velger jeg å tro at den er gjennomtenkt og valid. Konklusjonen deres er at det er et lønnsomt potensial på opp mot 13 TWh, som tilsvarer 10 prosent av Norges strømforbruk. Potensialet fordeler seg med ca. 3 TWh i småhus, opp mot 1 TWh i boligblokker og 9 TWh i næringsbygg.

Det er på tide at vi begynner å handle.