Gå til sidens hovedinnhold

Om røtter og tilhørighet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva får oss til å føle at vi hører hjemme et sted? Som innflytter til Etnedal er jeg kanskje ikke den første som skulle løfte temaet Blåflat gard på dagsordenen, men som innflytter har jeg i det minste gjort meg egne erfaringer om hva som får meg til å føle meg som «sandesokning» i min egen oppvekstkommune, Sande i Vestfold, og hva som har gitt meg en følelse av tilhørighet i Etnedal, hvor jeg har bodd størstedelen av mitt voksne liv.

Forholdet til venner og bekjente er naturligvis en viktig del av tilhørighet, men en knytter også sterke bånd til steder. Lundebrua har for meg vært et ankerpunkt i Etnedal, et sted som gir meg en følelse av å «komme hjem», og «å høre hjemme».

Les også

Råder kommunen til å kjøpe eiendommen: –⁠ Dette er en gard vi trenger i Etnedal

Hvorfor er Blåflat gard et viktig sted for å gi bygdefolk i Etnedal en følelse av tilhørighet til sin egen bygd? For det første er Blåflat gard en kjent plass for alle i bygda. Det har nærhet til kirke og kirkegård, som de fleste her har et nært forhold til, og som gir dem en tilknytning til bygda i et langt perspektiv. Gården har historiske røtter tilbake til tidlig middelalder og har i sin tid gitt grunnen til Bruflat kirke og bygdesenteret vårt.

Gardstunet er et flott eksempel på gammel regional byggeskikk, og er et av de siste i sitt slag i dalen vår. Den er et blikkfang for tilreisende til Etnedal, og et landemerke for dem som dro fra bygda og vender tilbake for å holde kontakt med familie og venner.

Les også

Skjebnedager for Blåflat gard

Debatten om et bygdetun har versert i kommunen i mange år, og endelig er anledningen kommet til å gi etnedølene et samlingspunkt som er nær de sentrale institusjonene i bygda. Vi som bor her ønsker også å ha et felles samlingspunkt hvor vi føler oss hjemme, som gir oss et tyngdepunkt, både historisk og sosialt, som kan ivareta vårt behov for sosial kontakt, og som representerer bygda vår på en måte som føles kjent og ekte. Et sted som kan huse både små og større arrangementer, gi rom for lokal kunst og håndverk, muligheter for en kaffekopp eller en frivillig fredags-dugurd. Et sted som kan gi bygda et ansikt utad så vel som et sted å føle seg hjemme.

Det er problematisk at man setter kjøp av et bygdetun og kjøp av et næringsbygg (gamle Samvirkelaget) opp mot hverandre på kommunestyrets sakliste. Dette er to adskilte saker som ikke burde behandles under de forutsetningene som saklista setter. Det er også beklagelig at tidsmarginene dessverre har blitt slik at etnedølene ikke har fått nødvendig tid og anledning til å gi uttrykk for sine ønsker i denne viktige saken.

La oss kjenne vår besøkelsestid og slå ring om Blåflat gard som «vårt» sted, om vi er etnedøler av opprinnelse, utflyttede etnedøler eller innflyttere. Det er vår bygd!

Vyrdsam helsing

Mette H. Lunde

PS! Det er mulig å slutte seg til gruppen Blåflat Gards Venner på Facebook.

Det er også mulig å sende en SMS med tekst «Bygdeliste til støtte for Blåflat gard bygdetun» til 90569091 før torsdag. 24.06. Lista vil bli forelagt Etnedal kommunestyre på møte den dagen.

Kommentarer til denne saken