Omfattande pendling i Valdres: Nær 600 pendlar til jobb utanfor Valdres

2.924 vald­ri­sar pend­lar ut av ei­gen kom­mu­ne for å koma seg på jobb, og nærmare 600 av dei pendlar ut av Valdres, vi­ser tal­ma­te­ri­a­le frå Sta­tis­tisk sent­ral­byrå.