Valdres: I meldingen oppfordrer Eidsiva dyreeiere med dyr på beite som kan reagere på helikopteret, til å følge linken og registrere hvor dyrene står - slik at piloten under aksjonen vet hvor det befinner seg dyr. I SMS-en heter det:

"Eidsiva Nett skal inspisere strømnettet med helikopter i juli og august. Hvis du har dyr som reagerer på støy fra helikopteret, tar vi hensyn til det. Meld i fra her: https://arcg.is/14fa9G0"

Kommunikasjonsansvarlig Ragnhild B. Abrante forteller at Eidsiva Nett ønsker tilbakemelding om dyr det må tas spesielt hensyn til i nærheten av traseene. Alle som bor i en viss avstand fra linjene har fått varsel om dette arbeidet.

– De som melder i fra om dyr og som ønsker å få beskjed når helikopteret er i nærheten, blir varslet slik at de kan holde dyrene sine inne mens helikopteret passerer. Piloten gjør avtale med dyreeiere i forkant av flygingen. Hvis det ikke oppnås kontakt, flyr helikopteret høyere eller legger om ruten - eller eventuelt flyr rundt, sier Abrante.

Stor kartlegging

Laserskanning og fotografering hjelper til med å dokumentere strømlinjene og se at traseen i linjene går nøyaktig, i tillegg til å kartlegge skogen rundt linjene for å oppdage og forebygge potensielle feil som kan lede til strømbrudd.

– Eidsiva Nett laserskanner og fotograferer i løpet av sommeren totalt ca. 6000 kilometer med strømnett. Alle høyspent strømlinjer, master, komponenter og skogen langs kraftgatene skal kartlegges. Skanningen gir tredimensjonale laserpunkter, bilder og infrarøde bilder som gir en nøyaktig gjengivelse av strømnettet, og hvordan det er plassert i terrenget og i forhold til både hus og vegetasjon, sier Thomas Sire som er ansvarlig for vedlikehold av strømnettet.

I Hedmark og Oppland forårsaker skogen mange feil og avbrudd på strømnettet. Laserskanningen gir et godt underlag for analyser av vegetasjon og risikotrær, som Eidsiva Nett kan bruke for å få en mer treffsikker skogrydding.

Helikopter, støy og sikkerhet

I dette arbeidet brukes et helikopter som flyr 50-60 meter over bakken i 70 til 100 kilometer i timen. Det har en underhengende skanner og kameraer. Siden helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og hastighet, kan dyr reagere på støy. De som har dyr det må tas spesielt hensyn til i nærheten av traseene, kan melde inn dette på et skjemawww.eidsivanett.no.