Op­po­si­sjo­nen: Sal­der­te bud­sjet­tet ved hjelp av fond og ein times grup­pe­mø­te

Op­po­si­sjo­nen i Sør-Aurdal fekk gjen­nom­slag for å oppretthalde Beg­na­da­len skole, men då bud­sjet­tet skul­le ved­ta­kast, vis­te det seg at dei ik­kje had­de gjort fer­dig job­ben sin ferdig.