Etnedal og Sør-Aurdal er trafikksikre kommuner

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Lom, Vågå, Søndre Land, Lillehammer, Etnedal, Dovre og Sør Aurdal er de sju nye trafikksikre kommunene i Oppland.

DEL

Oppland: Torsdag får sju nye kommuner beviset på at de er trafikksikre kommuner i Oppland. I tillegg er Oppland fylkeskommune landets første trafikksikre fylkeskommune.

Kommunalt ansvar å forebygge

Alle trafikkulykker skjer i en kommune. Nesten alle starter dagen på en kommunal veg på vei til skole, jobb eller andre aktiviteter. Samtidig har kommunen ansvar for barnehage og skole. Kommunen er en stor arbeidsgiver, kjøper transporttjenester og er ansvarlig for folks helse og trivsel. I sum gir dette kommunen er stort ansvar for å forebygge trafikkulykker.

Flere lover og forskrifter gir kommunene en plikt til å jobbe systematisk med ulykkesforebyggende arbeid. Den kommunale innsatsen er viktig for den totale trafikksikkerheten på alle typer veger i kommunen.

Har tatt tak

Flere kommuner i Oppland har tatt tak og jobbet godt for å tilfredsstille trafikksikkerhetskriteriene, sier leder av Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Gunnar Tore Stenseng. Det er Trygg trafikk som har jobbet fram opplegget med trafikksikker kommune.

Kort fortalt handler det om at ledelsen i kommunen må sørge for at alle avdelinger i kommunen må tenke trafikksikkerhet i det daglige arbeidet, og i planlegging.

– Arbeidet med mennesker ute i kommunene er viktig for å nå målet om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier Stenseng.

Godt samarbeid

I trafikksikkerhetsutvalget i Oppland møter offentlige etater som Politi, Statens vegvesen, Fylkesmannen og Kommunesektorenes organisasjonen KS. Utvalget er politisk styrt av Oppland fylkeskommune. Utvalget har ansvar for å samordne arbeidet med trafikksikkerhet i Oppland.

– Statens vegvesen og Trygg Trafikk har vært veiledere for kommunene i arbeidet med trafikksikker kommune, sier Stenseng.

Gjennom en periode på ett til to år har kommunene jobbet for å tilfredsstille kriteriene.

Oppland først

– Fylkeskommunene var egentlig ikke med i opplegget, men har blitt en del av arbeidet etter ønske fra Oppland. Vi er den første fylkeskommunen som får stempelet, sier Stenseng.

13 kommuner blir godkjent for andre gang som trafikksikre kommuner i 2019. Kommunene blir godkjent for tre år av gangen.

– Vi jobber nå med de siste seks kommunene i Oppland. Vi har godt håp om at de skal være i mål i 2019, sier Stenseng.

Artikkeltags