Sør-Aurdal: Det kan være rettigheter i forbindelse med utredning og helsehjelp, omsorg og pleie. Samtykkekompetanse er et begrep vi bør kjenne til, og hvordan og hvem bestemmer dette? Hvilke rettigheter har pårørende? Kjente tema for noen, og noe de fleste opplever i livet.

Hva gjør ombudet?

Pasient- og brukerombudet skal hjelpe oss med dette. Hvordan gjør de det? Heidi Syverstad gjør oss kjent med ombudets rolle og oppgaver. Det er Sør-Aurdal kommune i samarbeid med Sør-Aurdal demensforening som er arrangør. Nasjonalforeningen for folkehelse er opptatt av at tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal bli bedre. Økt kunnskap og forståelse er viktig i den sammenheng.

Vergemål

Vi viser også en film om vergemål. Det er nå ny lov om vergemål. Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet. Nye alternativer til vergemål, er legalfullmakt og framtidsfullmakt. Vergemål er et viktig velferdsgode når en person av ulike grunner ikke kan ivareta sine interesser. Vi trenger alle å vite noe om dette, for vår egen del, og for å hjelpe og støtte våre medmennesker.