Oppland: Jerv - fellingsperiode: 10. sept. - 15. februar

Totalkvote: 8 dyr, med maksimalt 3 hunndyr (uavhengig av alder). Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 3 dyr. Lisensområde B (beiteprioritert område): 3 dyr 2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. I KLDs endeligvedtak (etter klagebehandling) skal tilleggsdyrene fordeles til områder der det har vært skader.

Bjørn - fellingsperiode 21. aug - 15. okt. Totalkvote: 1 dyr - hele fylket ett fellingsområde

Ulv - fellingsperiode 1. okt - 31. mars Totalkvote: 6 dyr - hele fylket ett fellingsområde.

Om det blir kvotejakt på gaupe i 2019 (1. feb - 31. mars) er et spørsmål rovviltnemnda vil ta stilling til i møtet den 26. okt. For bestemmelser som gjelder for jaktutøvelsen under lisensfelling se Forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst. Se også kvotevedtakene.