Beiteseminaret 2018 - Ny teknologi i beitenæringa

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Oppland inviterer også i år til beiteseminar for kommuner, beitelag og andre organisasjoner i landbruket.

DEL

Biri: Hovedtema er "ny teknologi i beitenæringa" sett fra forskjellige perspektiver, dvs. fra beitebrukernes, gründerens, forvaltningens og forskerens ståsted.

Det blir foredrag med bl.a. Beitebrukernes perspektiv v/ Pål S. Kjorstad, Oppland radiobjøllelag: Hvilke tekniske løsninger er tilgjengelige i dag og hvordan kan de brukes, Gründerens perspektiv v/ Marit Mjøen Solem, «Findmysheep»: Hva skal til for å utvikle «beiteteknologi» tilpasset brukernes behov og økonomi, Kommunens perspektiv v/ Eldri Siem, Nord-Fron kommune og Gunhild Bergene, Sør-Aurdal kommune: Erfaringer fra to prosjekter med utprøving av radiobjeller for lam (Elektronisk overvåking og bruk av kadaversøkekvipasjer i Fron vestside og bruk av radiobjeller på lam), Forskerperspektivet v/ Hanne Sickel, NIBIO: Bruk av GPS-teknolog i kartlegging av dyras bruk av forskjellige vegetasjonstyper på utmarksbeite og beitingas betydning for nøkkelbiotoper og spredning av arter (forskningsprosjekt med feltarbeid i Etnedal), Forvaltningens perspektiv v/ Stig Horsberg/Sidsel Røhnebæk, Fylkesmannen i Oppland Ny teknologi i beitenæringa – hvilke muligheter gir det for forvaltning av utmarkas beiteressurser og kulturlandskap? og Bjørn Egil Flø, NIBIO: Mot ei framtid for utmarksbeitet – forskningsprosjektet Futgraze. Om regler, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder.

Påmelding innen 16. oktober ved å følge denne linken.

Artikkeltags